Онцлох контентууд

Шилдэг үзэлттэй кинонууд

2009 онд Сара Шоурд, Шейн Бауэр, Жош Фаттал гэх гурван аялагчид хүсэл зорилгоороо нэгдэн Иракийн хойд хэсэгт байрлах Курдистаныг зорьжээ. Гэвч хэрэг явдал буруугаар эргэн, тэд Иран болон АНУ-н улс төрийн асуудлаас болж барьцаалагдсан юм. Нийтдээ хоёр жилийн хугацаанд барьцаанд байсан тэдний зориг тэвчээр, итгэл найдварын төлөөх тэмцлийг зөвхөн энэхүү киноноос хүлээн авч үзээрэй.

2009 онд Сара Шоурд, Шейн Бауэр, Жош Фаттал гэх гурван аялагчид хүсэл зорилгоороо нэгдэн Иракийн хойд хэсэгт байрлах Курдистаныг зорьжээ. Гэвч хэрэг явдал буруугаар эргэн, тэд Иран болон АНУ-н улс төрийн асуудлаас болж барьцаалагдсан юм. Нийтдээ хоёр жилийн хугацаанд барьцаанд байсан тэдний зориг тэвчээр, итгэл найдварын төлөөх тэмцлийг зөвхөн энэхүү киноноос хүлээн авч үзээрэй.

2009 онд Сара Шоурд, Шейн Бауэр, Жош Фаттал гэх гурван аялагчид хүсэл зорилгоороо нэгдэн Иракийн хойд хэсэгт байрлах Курдистаныг зорьжээ. Гэвч хэрэг явдал буруугаар эргэн, тэд Иран болон АНУ-н улс төрийн асуудлаас болж барьцаалагдсан юм. Нийтдээ хоёр жилийн хугацаанд барьцаанд байсан тэдний зориг тэвчээр, итгэл найдварын төлөөх тэмцлийг зөвхөн энэхүү киноноос хүлээн авч үзээрэй.